Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ryńsk

obrazek

Urząd Gminy Ryńsk
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wąbrzeźno
pow. wąbrzeski, woj. kujawsko-pomorskie
tel.: 56 687-75-00
fax: 56 450-27-02
e-mail: poczta@gminarynsk.pl

skrytka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP

 

Urząd Gminy czynny jest w godzinach:
od poniedziałku do piątku:
od  715 - 1515
 
Informujemy, iż ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną bezpośrednia obsługa interesantów prowadzona jest w biurze przy ul. Mickiewicza 21
w godz. 800 - 1300
 
Formalności, jeśli tylko istnieje taka możliwość, można także załatwiać telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.
 
Dni i godziny przyjęć interesantów:
Wójt Gminy - wtorek w godzinach od 1000 do 1400
Zastępca Wójta Gminy - wtorek w godzinach od 1000 do 1400
Sekretarz Gminy - wtorek w godzinach od 1000 do 1400

Pracownicy Urzędu - codziennie w godzinach pracy Urzędu
Konta bankowe

Konto podstawowe Gminy Ryńsk
Nr konta:
08 9484 1033 2319 1806 2221 0001
- opłaty za dzierżawę, czynsz za najem lokali,
- opłata za sprzedaż działek, sprzedaż budynków, lokali,
- opłata za zajęcie pasa drogowego,
- opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- opłata skarbowa,
- opłata targowa,
- opłaty i kary za wycinkę drzew,
- ryczałtowa opłata za korzystanie ze świetlicy wiejskiej
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego
 
Wpłaty za udostępnienie danych z rejestru ewidencji ludności
Nr konta: 51 9484 1033 2319 1806 2221 0003
 
Konto sum depozytowych
Nr konta: 02 9484 1033 2319 1806 2221 0012
- vadia
- zabezpieczenie należytego wykonania umów
- kaucja za korzystanie ze świetlicy
 
Konto Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ryńsk
Nr konta: 71 9484 1033 2319 1806 2289 0001
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z GOPS
 
Konto Zakładu Komunalnego Gminy Ryńsk
Nr konta: 21 9484 1033 2319 1806 2292 0001
 
Konto Szkoły Podstawowej w Jarantowicach
Nr konta: 50 9484 1033 2319 1806 2234 0001
 
Konto Szkoły Podstawowej w Myśliwcu
Nr konta: 92 9484 1033 2319 1806 2247 0001
 
Konto Szkoły Podstawowej w Ryńsku
Nr konta: 42 9484 1033 2319 1806 2250 0001
 
Konto Szkoły Podstawowej w Zieleniu
Nr konta: 84 9484 1033 2319 1806 2263 0001
 
Konto Gminnej Biblioteki Publicznej w Pływaczewie
Nr konta: 29 9484 1033 2319 1806 2276 0001
 

Podatki od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych należy wpłacać WYŁĄCZNIE na indywudualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej ustalającej zobowiązanie podatkowe na rok 2020, która zostanie przesłana podatnikom na początku 2020 roku.
Informacje na temat indywidualnego rachunku bankowego podatnika można uzyskać pod numerami telefonów: 56 687 75 26 lub 56 687 75 25.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać WYŁĄCZNIE na indywidualny rachunek bankowy podany w informacji o wysokości opłaty. Informacje zostaną przesłane klientom w styczniu 2020 roku.
Informacje o rachunkach można uzyskać pod numerem telefonu 56 687 75 23.

 

Informacja dotycząca składania ofert handlowych.

Uprzejmie prosimy o składanie ofert handlowych wyłącznie za pośrednictwem

poczty elektronicznej na adres: poczta@gminarynsk.pl

 

 

Wszelkie uwagi dotyczące biuletynu proszę kierować na adres e-mail admin@gminarynsk.pl lub telefonicznie pod numerem 56 687 75 51